روز قدس، روز اسلام/ قاسمیون

مردم مظلوم غزه در هر افطار و سحـری شاهد پرپر شـدن کودکان،جوانان و نوجـوانان و زنان خویش بوده و صهیونیست‌ها افطارها و سحرهای آنان را خونیـن کرده‌اند. دنیای عجیبی اسـت، مدعیان دفاع از حقوق بشـر در برابر این همه جنایت سکوت کرده اند. علت حملات رژیم صهیونیستی نیازمند دلایلی ریشه دارتر باشد (ادامه…)

صوت مراسم شبهای قدر1393/ قاسمیون

مراسم شب پنجم لیالی قدر یکشنبــه ۲۹تیر مــاه باسخنرانــی حجة الاســلام والمسلمیـن اکبــری و مداحـی حسین نعماء برگزار شد. صوت این مراسم در ادامه مطلب آماده دریافت است (ادامه…)

صوت مراسم شبهای قدر1393/ قاسمیون

مراسم شب چهارم لیالی قدر شنبــه ۲۸تیر مــاه باسخنرانـی حجة الاسـلام والمسلمیـن برجسته و مداحـی حسین نعماء و حجة الاسلام والمسلمین دعاوی برگزار شد. صوت این مراسم در ادامه مطلب آماده دریافت است (ادامه…)

صوت مراسم شبهای قدر1393/ قاسمیون

مراسم شب سوم لیالی قدر جمعـــه ۲۶تیر مــاه باسخنرانی حجة الاسـلام والمسلمیـن مجتبی دعاوی و مداحـی حسین نعماء و سیداحسان شجاعی برگزار شد. صوت این مراسم در ادامه مطلب آماده دریافت است (ادامه…)

صوت مراسم شبهای قدر1393/ قاسمیون

مراسم شب اول لیالی قدر پنجشنبه ۲۶تیر مـاه باسخنرانـی حجـة الاسـلام والمسلمیـن مجتبی دعاوی و مداحـی حسین نعماء و کربلایی حسین حسینی موخر برگزار شد. صوت این مراسم در ادامه مطلب آماده دریافت است (ادامه…)

صوت مراسم شبهای قدر1393/ قاسمیون

مراسم شب اول لیالی قدر چهارشنبه ۲۵تیر مـاه باسخنرانی حجة الاسـلام والمسلمیـن مجتبی دعاوی و مداحـی حسین نعماء و سیداحسان شجاعی برگزار شد. صوت این مراسم در ادامه مطلب آماده دریافت است (ادامه…)