نام دوره : دی وی دی فیلم مفهومی زیست دهم مخاطب : دانش آموزان سال دهم (نظام جدید) مدرس : روح اله ابوالحسنی حجم فایل : فرمت فایل : MP4 در قالب DVD مدت […]

پرسشنامهضريب كرونباخ آلفاخودتنظیمی0.62اهمال‌کاری0.45هوش هیجانی0.85بنابراین چون اين مقادیر نزدیک به یک است، پس پرسشنامهها از لحاظ اعتبار مورد تأييد است .در خصوص بررسی اعتمادپذیری تک تک مؤلفههای پرسشنامهها، يعني خودتنظیمی، اهمال‌کاری […]