دانلود: دانلود پروژه رشته روانشناسی در مورد شرطی شدن – قسمت اول

دانلود پایان نامه

نگاه اجمالی

ایوان پتروویچ پاولف (Ivan Petrovitch Pavlov) فیزیولوژیست روسی ، یکی از کسانی می باشد که در روانشناسی یادگیری بسیار معروف می باشد و این معروف بودن خود را در روانشناسی مدیون آزمایشهای علمی‌ خود در مورد یکی از روشهای یادگیری یعنی بازتابهای شرطی (Conditioned Reflex) می باشد که اساس چندین نظریه یادگیری گردید و هنوز هم بخش مهمی‌ از دانش روانشناسی معاصر می باشد. اگرچه او در حوزه فیزیولوژی نیز تحقیقات بسیاری بویژه در مورد فرایندهای گوارشی انجام داده می باشد که همگی مربوط به سالهای قبل از تحقیقات او در مورد بازتابهای شرطی می باشد و برای او جایزه نوبل پزشکی را به ارمغان آورد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
تحقیقات پاولف در مورد بازتابهای شرطی منجر به پژوهش و کشف فرایند تداعی اندیشه‌ها (که ارسطو آن را با سه مجاورت ، مشابهت و تضاد اظهار کرده بود) گردید. او در آزمایشهای خود از اصل مجاورت بهره می‌گرفت و اصطلاح بازتاب یا کلاسیک را برای توصیف یک واحد رفتاری بکار می‌برد.

اصطلاح شناسی نظریه پاولف

محرک

هر جایگاه یا رویداد (نظیر نشان دادن غذا و …) قابل توصیف به شیوه عینی (قابل نظاره) که به صورت یک علامت جاندار برای پاسخ دادن تحریک کند، محرک (Stimulus) نامید‌ه می گردد که با حرف اختصاری (S) اظهار می گردد.

پاسخ

هر نوع رفتاری که در اثر یک محرک به صورت یک تراوش در غده ، پاسخ سیستم عصبی و یا فعالیت جاندار (نظیر خوردن ، خواندن) ظاهر می گردد، پاسخ (Response) نامیده می‌‌گردد که با حرف اختصاری (R) اظهار می‌ گردد.

محرک غیر شرطی

در نظریه شرطی شدن کلاسیک (بازتاب) به محرکی که بطور خودکار و بدون یادگیری قبلی پاسخی را موجب می گردد، محرم غیر شرطی (Unconditioned Stimulus) می‌گویند که با حرف اختصاری (US) اظهار می گردد. نظیر غذا ، درد و …

پاسخ غیر شرطی

در شرطی سازی کلاسیک به پاسخی که در برابر یک معرف غیر شرطی ظاهر می‌‌گردد پاسخ غیر شرطی (Unconditioned Response) می‌‌گویند که با حرف اختصاری (UR) اظهار می گردد. نظیر ترشح بزاق (پاسخ) به علت دیدن یا بوکردن غذا (محرک غیر شرطی) به وجودمی‌ آید.

محرک شرطی

در شرطی شدن کلاسیک محرکی که بر اثر همابندی (همراه شدن) با یک محرک غیر شرطی قدرت فراخوانی پاسخ را کسب می‌‌کند محرک شرطی (Conditioned Stimulus) می‌گویند که با حرف اختصاری (CS) اظهار می گردد. نظیر صدای زنگ که آغاز خنثی می باشد و پس از همراه شدن با غذا قدرت فراخوانی پاسخ (ترشح بزاق) را کسب می‌‌کند.

پاسخ شرطی

در شرطی سازی کلاسیک پاسخی که در برابر یک محرک خنثی وجود نداشت و بعدا به وجودآمد (یاد گرفته گردید) پاسخ شرطی (Conditioned Response) می‌گویند که با حرف اختصاری (CR) اظهار می‌‌گردد. نظیر پاسخ ترشح بزاق که آغاز برای محرک شرطی صدای زنگ وجود نداشت و بعدا به وجودآمد (یاد گرفته گردید).

تعریف یادگیری از نظر پاولف

از نظر پاولف یادگیری عبارت می باشد از ایجاد ارتباط بین محرک و پاسخ (S→R) که بر اثر اصل مجاورت به وجودمی‌‌آید.

شروع آزمایشهای شرطی سازی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پاولف به مدت چندین سال مشغول آزمایش و تحقیقات فیزیولوژیکی در مورد تأثیر مایعات گوناگون در گوارش بود و یکی از این مایعات بزاق دهان می باشد. او به شیوه ابداعی خود می‌توانست میزان ترشح بزاق در دهان را به صورت علمی‌ در حیوانات آزمایشگاهی خود (پاولف از سگها بهره گیری می‌ نمود) تشخیص و اندازه گیری کند. او یک بار به صورت تصادفی نظاره نمود که بعضی از سگها در آزمایشگاه او قبل از اینکه تغذیه شوند، شروع به ترشح بزاق می‌ کنند، و این حالت فقط در سگهایی روی می‌‌داد که مدتی در آزمایشگاه بوده‌اند و نه دیگر سگها. پاولف این موضوع را جالب و قابل تحقق دانست و اولین پژوهش خود را در سال 1902 میلادی در این مورد انجام داد و این موضوع حدود 30 سال از وقت او را به خود اختصاص داد، که منجر به کشف ابعاد مختلف فرایندهای بازتابی و شرطی سازی کلاسیک (Classial Conditioning) گردید.

طرح آزمایشهای پاولف

پاولف در اولین مرحله از آزمایش خود سگی را داخل قفسی قرار داد که فقط توسط یک روزنه با محیط بیرون ارتباط داشت. او از طریق این روزنه تکه گوشتی (US) را به سگ نشان داد که باعث ترشح بزاق (UR) گردید. سپس صدای یک زنگ (US) را به صدا درآورد که منجر به پاسخ طبیعی تیزکردن گوشها (UR) گردید. در مرحله دوم پاولف می‌خواست با همراه کردن صدای زنگ و تکه گوشت ، سگ را شرطی کند بگونه‌ای که با شنیدن صدای زنگ بزاق ترشح کند. به همین مقصود چندین بار صدای زنگ را چند ثانیه قبل از نشان دادن غذا به سگ به صدا درآورد و این اقدام باعث گردید که سگ با شنیدن صدای زنگ (CS) بدون نشان دادن غذا نیز بزاق ترشح (CR) کند و در واقع صدای زنگ جای گوشت را گرفت. پاولف این پدیده را که یک محرک جای محرک دیگر را می‌گرفت و پاسخ آن را به خود اختصاص می‌داد، شرطی سازی نامید. طرح آزمایشهای پاولف را می‌‌توان به صورت زیر نمایش داد.

(UR) پاسخ غیر شرطی ترشح بزاق <———————— محرک غیر شرطی غذا (US)

 

(UR) پاسخ غیر شرطی تیزکردن گوش<———————— حرک غیرشرطی صدای زنگ (US)

 

ترشح بزاق <———— چندین بار ————– ارائه صدای زنگ + ارائه غذا

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(CR) پاسخ شرطی ترشح بزاق<————————– ارائه صدای زنگ به تنهایی (CS)

 

اهمیت کارهای پاولف

پاولف با طرح این آزمایش ساده به مدت سه دهه مشغول پژوهش در مورد اصول شرطی سازی بود و توانست جنبه‌های مختلف شرطی سازی کلاسیک و در واقع یکی از شیوه‌های یادگیری را به صورت عینی عیان سازد. از طریق این آزمایشها پاولف توانست انواع مختلف شرطی سازی و پدیده‌های حاصل از شرطی سازی را عیان کند و این موضوع قابل توجه می باشد که همین آزمایشها و نتایج آن بعد از یک قرن هنوز بخش مهمی‌ از روانشناسی را تشکیل داده و کاربردهای فراوانی در روانشناسی بالینی (رفتار درمانی) ، آموزش و پرورش ، صنعت و حوزه‌های دیگر دارد.

 

یادگیری از طریق شرطی شدن کلاسیک از بنیانی ترین انواع یادگیری می باشد . دراین الگوی یادگیری ، «پاسخ» حاصل یک محرک شناخته شده می باشد .یکی از نمونه های صریح و معروف یادگیری از طریق شرطی شدن کلاسیک ، آزمایش معروف ایوان پاولوف ، فیزیولوژیست روسی می باشد.

هر عامل یا پدیده ای در محیط، به ویژه محیطهای آموزشی ، می تواند با محرکهای طبیعی که پاسخ احساسی را به وجود می آورند، مجاور گردد و به صورت محرک شرطی درآید؛مثلاً کتاب و مدرسه و فعالیتهای آن می تواند بر اثر مجاورت با کلمات محبت آمیز یا خشن معلم، لذتبخش یا تنفرانگیز باشد. اجتماع محرکهایی مانند ریاضیات و ورزش با محرکهای غیرشرطی ، بسادگی ممکن می باشد پاسخی شبیه پاسخهای غیرشرطی به وجود آورد.

دیدگاهتان را بنویسید