دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد مهندسی نساجی شیمی نساجی: بررسی رنگ همانندی پارچه های فاستونی به کمک کامپیوتر

دانلود پایان نامه

با عنوان : مطالعه رنگ همانندی پارچه های فاستونی به کمک کامپیوتر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی – گرایش شیمی نساجی

عنوان:

مطالعه رنگ همانندی پارچه های فاستونی به کمک کامپیوتر

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

امروزه یکی از مهمترین مسایل در صنایع تولید مرتبط با فن آوری رنگ دستیابی به رنگ همانندی با کمترین هزینه رنگرزی و صرف کوتاه ترین زمان جهت بدست آوردن مخلوط رنگ از کمترین تعداد رنگزاها می باشد. در روش های ارائه شده رنگ همانندی به کمک کامپیوتر هزینه های تولید کاهش یافته، امکان ثبت مشخصات کالری متری مهیا بوده و فرمول رنگرزی را نیز می توان با در نظر داشتن الویت های مورد نظر انتخاب نمود. همچنین قابلیت مجتمع شدن با سیستم های تولید با هدف انتقال اطلاعات به صورت صحیح و با کارایی بیشتر هست. هدف از این پژوهش، ارائه روشی بر مبنای سیستم های محاسبه اختلاف رنگ جهت سهولت رنگ همانندی می باشد. برای این مقصود از روش کالری متری با دستگاه اسکنر بر روی 68 نمونه شاهد و 15 نمونه عملیاتی بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد، از آنجا که با در نظر داشتن هیستوگرام تصویر و نتیجه رقومی سازی فراوانی رنگ های L1,a1,b1 بیشتر می باشد، در نتیجه    E1^ را می توان به عنوان انبساط کلی از رنگ همانند بودن دو نمونه تلقی نمود. در مورد L2,a2,b2 که در تمامی موارد روشنایی آنها (L) مقدار بیشتری می باشد، تاثیر بازتابش نور و درخشندگی غیرقابل اجتناب بوده می باشد. پس می توان چنین نتیجه گرفت که این نرم افزار قابلیت تفریق بین رنگ های با اختلاف بسیار نزدیک را دارا بوده و بعلاوه قابلیت یافتن رنگ همانند از میان نمونه های شاهد را دارد. با در نظر داشتن مشکل رنگ همانندی رنگ های بسیار تیره و بسیار روشن، نسبت به رنگ های متوسط، پس از آزمودن این رنگ های نمونه با برنامه نرم افزاری و مقایسه چشمی نتایج چنین نشان می دهد که در مورد رنگ های بسیار تیره یا بسیار روشن، قضاوت درمورد مقدار E^ بسیار سختگیرانه تر صورت می پذیرد. از نتایج به دست آمده در نهایت می توان چنین بحث نمود که، در صورت کوچک بودن مقدار E^ امکان مطالعه L^ و C^ و H^ دو نمونه که به ترتیب بیانگر اختلاف در روشنایی، اختلاف در خلوص یا خلوص و اختلاف در نه رنگ می باشند هست. همچنین امکان قضاوت علمی بین دو نمونه مورد بحث که اکثرا در کارخانجات نساجی از مسائل و معضلات بین تولید کننده و مصرف کننده می باشد از کاربردهای دیگر این روش می باشد.

از آنجا که تمام روش های مبتنی بر هیستوگرام بسیار حساس به تغییرات منبع نوری می باشند لذا برای مطالعات آتی تبدیل منبع نوری مورد بهره گیری به روشن کننده استاندارد و تنظیم میزان نوردهی دستگاه اندازه گیری پیشنهاد می گردد.

مقدمه

امروزه یکی از مهمترین مسایل در صنایع تولید مرتبط با فن آوری رنگ دستیابی به رنگ همانندی با کمترین هزینه رنگرزی و صرف کوتاه ترین زمان جهت به دست آوردن مخلوط رنگ از کمترین تعداد رنگزاها می باشد.

در روش سنتی، فرآیند رنگ همانندی در کارگاه های رنگرزی، معمولا با روش کوشش و خطا انجام می گیرد. در طول این فرایند، آزمایش کننده بایستی از تمامی خصوصیات کارآیی، هزینه و در دسترس بودن رنگزا مطلع باشد. در این روش عدم امکان ثبت مشخصات کالری متری آزمایشات قبلی بزرگترین عیب می باشد. همچنین این روش به تجربه فرد آزمایش کننده وابسته می باشد. در این روش، در هیچ کدام از مراحل، هیچ گونه اندازه گیری از رنگ انجام نمی گردد و تنها ارزیابی چشمی صورت می پذیرد. هزینه های تولید در رنگ همانندی به کمک کامپیوتر به توضیح زیر کاهش می یابد:

1-1-1 صرفه جویی در زمان با به دست آوردن شید رنگ صحیح.

1-1-2- امکان تهیه تعداد زیادی از ترکیبات جایگزین از رنگدانه ها جهت به دست آوردن فرمول رنگرزی که با رنگ هدف همانند گردد.

1-1-3- انتخاب فرمول رنگرزی به مقصود نیاز خاص، در این مورد کمترین هزینه یا کمترین میزان متامریزم به عنوان نیازها قلمداد می گردد.

1-1-4- قابلیت مجتمع شدن با سیستم های تولید با هدف انتقال اطلاعات به صورت صحیح و با کارایی بیشتر.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1-5- سایر کاربردهای وابسته از قبیل تهیه نسخ رنگرزی منسوجات رنگرزی شده با پساب.

فصل اول

1- مفاهیم نور، رنگ و اندازه گیری رنگ

1-1- تاریخچه

اصول رنگ همانندی با کامپیوتر بر مبنای نظریات کوبلکا و مانک (1931) استوار می باشد. این نظریه با تعریف مقدار انرژی جذب شده و پخش شده با ضرایب به ترتیب K و S پخش و جذب انرژی تابشی را بر روی مواد کدر به صورت بازتابش توضیح می دهد. ارتباط 1-1 در یک طول موج خاص، ارتباط بین فاکتور بازتابش و ضرایب کوبلکا – مانک را نشان می دهد.

اگرچه اصول نظریه پیش بینی رنگ همانندی در دهه 1930 ارائه گردیده می باشد لیکن اولین کامپیوتر مجهز به تجهیزات رنگ همانندی در سال 1958 تولید گردید. این کامپیوتر به دلیل سرعت و قابلیت انعطاف پایین مقبولیتی کسب ننمود. در دهه 1960 اکثر شرکت های بزرگ تولید کننده رنگزا با بهره گیری از فن آوری دیجیتال به ساخت دستگاه های رنگ همانندی به کمک کامپیوتر پرداختند. دو عیب بسیار بزرگ در تمام این سیستم ها به چشم می خورد، زیرا اطلاعات اولیه رنگزا به وسیله کاربر وارد نشده بود یا به بیانی دیگر اطلاعات نمونه شاهد به وسیله شرکت سازنده ثبت گردیده بود، میزان صحت رنگ همانندی در اکثر موارد در حد بسیار پایینی قرار داشت، همچنین این سیستم تنها توانایی ایجاد نسخه رنگی را داشت، که در آن از مواد رنگزای همان شرکت بهره گیری گردد.

در اواخر دهه 60 سیستم هایی عرضه گردید که کاربران قادر بودند اطلاعات اولیه (نمونه شاهد) را نیز وارد نمایند. در اواخر دهه 70 با تجهیز کامپیوتر با دستگاه های اندازه گیری رنگ، بهره گیری از این تجهیزات عمومیت بیشتری پیدا نمود. با ورود کامپیوترهای شخصی در دهه 80 هزینه ایجاد سیستم های رنگ همانندی بسیار کاهش پیدا نمود. از طرف دیگر سرعت بسیار پایین و عملکرد ضعیف آنها در این زمینه باعث توقف در توسعه این فن آوری گردید. سرانجام در دهه 90 با پیشرفت و گسترش کامپیوترهای شخصی قدرتمند، این امکان فراهم گردید تا با بهره گیری از سرعت بالاتر و ظرفیت بیشتر ذخیره سازی، سیستم های رنگ همانندی به کمک کامپیوتر توسعه یابند. هم اکنون با کمک ابزارهای موجود برای اندازه گیری رنگ و همچنین کامپیوترهای شخصی قدرتمند، ابداع و توسعه سیستم های رنگ همانندی از مسائل مورد بحث در زمینه کاربرد کامپیوتر در نساجی می باشند.

تعداد صفحه : 106

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]