بهبود عمر گلجایی گل بریده داوودی Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس

واحد رشت دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد(M.Sc) بهبود عمر گلجایی گل بریده داوودی Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسید فولویک و…