92

با عنوان : طراحی آزمایشات رنگرزی و مطالعه پارامترهای موثر در رنگرزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان […]

با عنوان : کاربرد نانو ذرات نقره در منسوجات بی بافت به کار رفته در صنایع بهداشتی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید […]

با عنوان : مطالعه رنگ همانندی پارچه های فاستونی به کمک کامپیوتر در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به […]

با عنوان : مطالعه خواص کامپوزیت پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه با بهره گیری از کوپلینگ ایجنت های بر پایه تیتانات در ادامه مطلب می توانید تکه هایی […]