روانشناسی و علوم تربیتی

با عنوان : مطالعه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز […]

با عنوان : مطالعه ارتباط طرفداری سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز در ادامه مطلب می توانید تکه هایی […]

مزاياي تفكر مثبت مي‌گويند: بشر با فكرش زندگي مي‌كند… به عبارت ديگر خوشبختي، بدبختي، شادي و غم‌هاي انساني، تابع شرايط بيروني نيستند بلكه ساخته و پرداخته افكار و انديشه‌هاي خود […]

ارزان‌ترين داروي دنيا جواب مي‌دهد ‌ بشر تنها حيواني می باشد كه مي‌خندد و خنده زبان مشترك تمامي بشر‌هاست ‌دكتر ميرعمادالدين فريور مديرمسؤول ماهنامه روان‌شناسي شادكامي خنده كه از در […]