با عنوان : مطالعه خواص کامپوزیت پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه با بهره گیری از کوپلینگ ایجنت های بر پایه تیتانات در ادامه مطلب می توانید تکه هایی […]

با عنوان : مطالعه تاثیرات عملیات شستشوی ماشینی بر روی بعضی از خواص مکانیکی و فیزیکی منسوجات تاری و پودی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان […]

با عنوان : تحلیل استاتیکی و دینامیکی تیر کامپوزیت ترموپیزو الاستیک با فرض تیموشنکو و روش اجزای محدود در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را […]