: احساس لذت مغز در چشم نمایان می شه

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  این محققان عنوان کردن که میشه از راه چشم، اندازه لذت احساس شده در مغز رو اندازه گیری کرد و واسه رسیدن به این هدف، مبادرت به ساخت یه دستگاه ساده چشم پزشکی کردن.

مراحل اولیه این بررسی به عکس العمل مغز به شکلای جور واجور خوراکیا اختصاص داده شده.

مهمترین کاربرد این روش در مورد بررسی علل چاقی و کنترل اشتهای افراده.

در این روش اندازه افرایش انتقال دهنده عصبی دوپامین در شبکیه، هنگام مشاهده خوراکیای خوشمزه و تحریک ناحیه مغزی اندازه گیری می شه؛ این کار با به کار گیری چند الکترود که روی پوست دور و بر ناحیه چشم قرار داده می شه صورت میگیره.

دوپامین به ترکیبی می گن که در بدن آدم قرار داره و مهمترین وظیفه اون انتقال سیگنالای عصبیه.

در ادامه تحقیقات اومده که میشه اثرات متفاوتی رو در مورد دوپامین بررسی کرد.

یکی دیگه از موارد بررسی شده در این آزمایش، تاثیر انتظار جایزه در فرد روی اندازه دوپامین بوده.باخبر شدن از اندازه تحریک مغز با به کار گیری عوامل جور واجور، به کمک روشای تصویربرداری پیشرفته ممکن است.

یافته های این تحقیقات در شماره گذشته نشریه Obesity به چاپ رسیده.

.

منبع :