: احساس معده خالی

: بعد از غذا، معده دائم تخلیه می شه تا به آرومی غذای هضم شده رو به روده کوچیک رها کنه این بخش عادی هضمه وقتی که معده واسه دوره های طولانی خالیه اگه سطح قند خون پایین باشه ما این احساس رو به عنوان احساس گرسنگی می بینیم

با این حال، بعضی وقتا این احساس معده خالی با وجود خوردن، ادامه پیدا میکنه این ممکنه نشونه ای از بعضی مشکلات معده است.

به چه دلیل معده احساس خالی می کنه؟

معده می تونه به اندازه قابل توجه ای کم بشه و به مقدار قابل توجه ای بستگی به اندازه غذا داخل اون و دوره وقتی از آخرین وعده غذایی داره احساس معده خالی که بیشتر افراد تجربه می کنن بیشتر با گرسنگی همراه س و به عنوان گرسنگی نامیده می شه این یه نتیجه از انقباضات قوی معده همراه با افزایش ترشحات اسید و آنزیمه همراه با افزایش اشتها و کاهش سطح گلوکز خون، این نشونه ای از نیاز به مصرف غذا هستش.
با خوردن غذا، دیوار معده گسترش پیدا میکنه تا مواد غذایی رو وارد اون شه معمولا احساس معده خالی با خوردن غذا ادامه پیدا میکنه کشش معده به یه نقطه خاص که در اون، معده احساس سیری رو نشون میده و بدن واسه موقت، مصرف غذای کافی داره این مخالفت با احساس معده خالیه با این حال، احساس غیر طبیعی مانند گرفتگی، ناراحتی، سوزش و درد ممکنه بعضی وقتا باشه.

علائم و نشونه های دیگه

احساس معده خالی ممکنه بدون هیچ حس دیگری از علائم اتفاق بیفته وقتی احساس معده خالی به دلیل گرسنگی اتفاق می افته افزایش بزاق، صدای بلند معده (borborygmi) و حتی حالت تهوع در بعضی موارد غیر عادی نیس.
با این حال، وقتی که احساس معده خالی به دلیل بعضی از مشکلات معده اتفاق میفته ممکنه نشونه ای از علائم دیگه هم اتفاق بیفته این شامل:
ناراحتی و درد معده
سوزش سر دل
تهوع و بعضی وقتا استفراغ
تغییرات اشتها
طعمای غیر عادی
این علائم با بسیاری شرایط معده ربط داره که موجب احساس خستگی معده می شه با این حال ممکنه علائم مختلفی وجود داشته باشه که ممکنه اتفاق بیفته که خاصیت مریضی خاص معده باشن.

گاستریت

این یکی از دلیلای شایع احساس معده خالیه التهاب دیواره معده می تونه به دلایل جور واجور اتفاق بیفته اما عفونت هلیکوباکتر پیلوری (Helicobacter pylori) و استفاده زیادتر از اندازه از داروهایی مثل NSAIDا شایع ترین علل گاستریت هستن اسید معده همیشهً در برابر دیواره معده قرار میگیره که به عنوان یه احساس معده خالی شناخته می شه.

زخم معده

مریضی زخم پپتیک (PUD) یکی دیگه از دلیلای شایع معده خالیه که با وجود خوردن غذا ادامه داره این زخمای باز در معده و دیواره دوازده س به دلیل خیلی از دلایل مشابه گاستریت اتفاق می افته احساس معده خالی بیشتر با گرسنگی بدتر می شه این درد با درد شکمی همراه س و ممکنه به طور موقت با خوردن غذا کاهش پیدا کنه فقط به مدت کوتاهی پس از اون برگشت می کنه.

رفلکس اسید

ریفلاکس اسید، هم اینکه به عنوان مریضی ریفلاکس معده (GERD) شناخته می شه  GERDیک مریضی شایعه شامل مری (لوله غذا) است که اسید معده و آنزیما به سمت اون حرکت می کنن این با ضعیف کردن اسفنکتر مری (LES) اتفاق می افته اسید و آنزیما باعث تخریب آستر مری (ازوفاژیت) می شن سوزش دل و تهوع بعضی وقتا ممکنه واسه یه احساس معده خالی با گرسنگی اشتباه گرفته شه.

زخمای مری

زخمای باز در مری (لوله غذا) به دلیلای زیادی مانند ریفلاکس شدید اسید و دراز مدت و هم اینکه عفونت H.pylori اتفاق می افته این زخمای مرزی بیشتر در مری پایین تر، در نزدیکی معده بوجود میان درد و ناراحتی به وجود اومده به وسیله این زخما بعضی وقتا هم ممکنه واسه احساس معده خالی اشتباه باشه بعضی افراد با افزایش مصرف مواد غذایی جواب میدن.

ریفلاکس صفرا

ریفلاکس صفرا یه مریضی رایجه اما هم اینکه می تونه مسئول علائم خاصی باشه که ممکنه به عنوان احساس معده خالی توصیف شه صفرا از کیسه صفرا به دوازده س (قسمت اول روده کوچیک) ترشح می شه صفرا ممکنه به معده وارد شه و حتی به مری ادامه یابد ریفلاکس صفرا بیشتر همراه با ریفلاکس اسیده اما علائم ممکنه شامل معده و مری باشه.

بیشتر بدونین: در رفلاکس اسید معده از خوردن این غذاها دوری کنین | مواد غذای مناسب واسه رفلاکس معده و افراد دارای مشکل در هضم غذا | رفلاکس یا ترش کردن

فتق هیاتال

فتق هیاتال بیشتر با احساس معده خالی همراه نیس اما ناراحتی و درد رو ممکنه بعضی از افراد بفهمن بیشتر دردهای فشاریه که ممکنه با ریفلاکس اسید همراه باشه بخشی از معده در شکاف کوچیک دیافراگم به داخل چاله قفسه سینه نفوذ می کنه.

بیماریای روده ای التهابی

مریضی کرون، یه نوع مریضی التهابی روده (IBD) که می تونه ناحیه خارج از روده مانند معده رو تحت تاثیر بذاره این باعث التهاب گسترده دیواره معده می شه و هم اینکه ممکنه دلیل تشکیل زخم در بافت آسیب دیده باشه التهاب و زخم باعث درد و ناراحتی می شه این ممکنه به عنوان یه احساس معده خالی درک شه.

اضطراب و استرس

نشونه های معده در حالتای ذهنی خاص مانند اضطراب و استرس روانی شایع هستن یه احساس معده خالی، احساس معده توخالی و یا حتی "پروانه در معده" بعضی از احساسات توضیح داده شده در این حالت روحی هستن ممکنه به دلیل ترشح، اسید معده زیاد شه که ممکنه با احساسات خاص اتفاق بیفته اما ممکنه هیچ دلیل فیزیولوژیکی به روشنی قابل تشخیص نباشه این احساس معده خالی، پس روانیه.
علل دیگه
سنگ کلیه
پانکراتیت
مریضی کبد

.

منبع : foodregime.com