نوجوانان مخصوصا دختران با وزن طبیعی که همیشه احساس چاقی می کنن ممکنه در بزرگسالی در خطر دچار شدن به چاقی و اضافه وزن قرار گیرند.

تیمی از محققان دانشگاه  نروژ با انجام تحقیقات خود روی سلامت ۱۱۹۶ نوجوون با وزن طبیعی در سال ۱۹۹۷ – ۱۹۹۵ و پیگیری یافته ها در سالای ۲۰۰۸ – ۲۰۰۶ در سن ۲۴ تا ۳۰ سالگی اونا و اندازه گیری BMI اونا به این نتیجه رسیدن که ۷۸ درصد از کل نوجوانانی که از خود باور یه فرد چاق و دارای چربی اضافه رو داشتن، در بزرگسالی با در نظر گرفتن اندازه گیری دور کمر به عنوان ملاک چاقی، دچار اضافه وزن شدن.

براساس این گزارش محققان هم اینکه اضافه کردن: تعداد دختران با وزن طبیعی که احساس چاقی می کنن بیشتر از پسران با وزن طبیعیه و این وسط ۵۹ درصد از دختران که این احساس رو داشتن، در بزرگسالی دچار اضافه وزن شدن.

یافته های حاصل از این گزارش اضافه می کنه: یکی از دلایل این اتفاق ممکنه استرس روانی مربوط به داشتن وزن ایده آل و یا نامربوط با اون باشه که باعث به وجود اومدن چاقی دور کمر می شه و یا تغییر نادرست رژیمای غذایی خودسرانه نوجوانان مانند حذف صبحونه که می تونه به مرور باعث چاقی شه.

به گفته محققان رابطه بین تصور اضافه وزن و داشتن اضافه وزن واقعی در بین نوجوانان در حال زیاد شدنه و این موضوع بسیار نگران کننده س و در این مورد رسانه ها و نشریات و مدارس می تونن اثر مثبتی در تغییر دادن هنجارهای اجتماعی در بین نوجوانان داشته باشن.

جالبه بدونین حرکت و جست و خیز جامعه و رسانه ها به دور از دقیق شدن و فوکوس کردن روی وزن و به جای اون تأکید واسه داشتن عادات غذایی سالم و وعده های غذایی منظم و جور واجور و خوردن همیشگی صبحونه می تونه موجب تغییر الگوهای رفتاری نوجوانان مخصوصا دختران شه.

منبع : webda.ir

جمع آوری سلامت اکاایران