یه اصل رو یادتون باشه که عملیات احیا رو باید شروع کنین تا وقتی که به دلیل دلایل(دلایل مربوط به مرگ مریض) یا رسیدن آدمایی مجرب تر که ادامه عملیات به اونا واگذار می شه، احتیاجی به ادامه نباشه.

زمان توقف احیا مشخص نبوده و با در نظر گرفتن شرایط مریض و نظر دکتر مسوول می توان عملیات رو قطع کرد.

پس ما به عنوان فردی که بر بالین مریض می رسیم باید عملیات رو شروع کنیم و برآورد نیاز یا نبود نیاز به ادامه عملیات رو به پزشکی که در بیمارستان مستقره و وسایل تشخیصی در دست داره، واگذار کنیم.

تعدادی از بیماران نیاز به شروع احیا ندارن؛ در واقع این افراد مرده ان و احیا در اونا ارزشی نداره.

* نمونه اون آدمایی هستن که دچار جمود نعشی شده ان که نشون از مرگ در ساعات پیش می شه.

* آدمایی که دچار تجزیه و تعفن شده ان به دلیل اون که روزا از مرگ شون گذشته س، احیا در اونا ارزشی نداره.

* جمع شدن خون در بخش های تحتانی بدن، جایی که در تماس با زمینه که به شکل خونمردگیه از دیگر نشونه های مرگه.

از طرف دیگه تعدادی از بیماران با این که با انجام احیا تغییری در وضع اونا رخ نمی دهد، با این حال نمی توان گفت که مرده ان؛

* بیماران مسموم با داروها از این دسته هستن. اگه فردی دچار مسمومیت با دارویی شه باید احیا رو اون قدر ادامه داد تا پادزهر دارو و دیگه اقدامات نیاز به مریض برسه. بیان مرگ در این افراد خیلی سخت بوده و بعضی وقتا ساعت ها عملیات احیا طول می کشد و مریض باز می شه.

* آدمایی که دچار کاهش شدید دمای بدن شده ان از دیگر مصدومانی هستن که نمی توان خیلی راحت عملیات احیا رو در اونا متوقف کرد. افراد با کاهش دمای بدن باید گرم شن تا بشه درباره توانایی زندگی شون نظر داد. خیلی از داروهایی که در افراد با دمای طبیعی می توان استفاده کرد در این بیماران تا افزایش بهینه در دمای بدن شون قابل استفاده نیس.

بهتره همراهان در اتاق احیا بیمارستان حضور داشته باشن؟

حضور همراهان مریض در اتاق احیا در بیمارستان ها موردیه که هنوز بر اون توافق نیس.

دیدن عملیات احیا به وسیله همراهان، تحمل مرگ و از دست رفتن عزیزشون رو افزایش می دهد و بهتر می تونن با مرگ مریض کنار بیان.

از طرفی همراهان در اتاق احیا با بی قراری خود و اشغال فضای موجود می تونن در انجام احیا تداخل بسازن.

خیلی از همراهان کنترل خود رو از دست داده و به طرف مریض می روند و قبل از رسیدن مرگ حتمی مریض به بیان فراق و گریه می پردازند.

تعدادی از افراد با دیدن شرایط خیلی بد مریض ممکنه از هوش رفته و به زمین افتاده و باعث شن که به جای تمرکز تیم احیا و پزشکان روی یه نفر، مجبور به انجام درمان و صرف نیروی تیم احیا بر ۲ نفر شه.

اگه دکتر مسوول تیم احیا با در نظر گرفتن فضا و موقعیت وقتی و مکانی اجازه حضور همراهان رو بده، بهتره که نزدیک ترین افراد مریض به عنوان همراه در اتاق احیا حضور پیدا کنن.

دکتر بهروز هاشمی – متخصص طب اورژانس

جام جم

اگه می خواین با پزشکان سایت مشورت کنین، اینجا رو کلیک کنین.

.

*

منبع : tebyan.net