92

با عنوان : مطالعه اثر تشعشعی میکروکانال های قابل بهره گیری در خنک کاری تجهیزات الکترونیکی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و […]

با عنوان : شبیه سازی عددی جریان لغزشی آرام در میکروکانال های با مقطع ذوزنقه ای برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید در ادامه مطلب می توانید […]

با عنوان : تعیین فاکتورهای موثر در اتلاف برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی به ازاء کاهش واحد اختلاف دما در واحد سطح در ادامه مطلب می توانید […]

با عنوان : مطالعه ارتعاشات اجباری تیر FGM تحت بار هارمونیک حرارتی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به […]