2-4-1 گردشگری فرهنگی- اجتماعی:

گردشگری تفریحی و استفاده ازتعطیلات: این نوع ازگردشگری شامل افراد یا گروه هایی است که جهت استفاده از تعطیلات، تفریح ،استراحت،استفاده از آب و هوای گرم تر یا خنک تر از محل اقامت خود  به مسافرت می روند.

ب)گردشگری درمانی بهداشتی(گردشگری سلامت):این نوع شامل افراد و گروه هایی است که برای استفاده از تغییر آب و هوا (با هدف پزشکی و درمانی)استفاده از جاذبه های طبیعی به منظور گذران دوران نقاهت ،معالجه و نظایر آن اقدام به مسافرت می کنند.(مرادی،فیاضی،1385،19) تجربه نشان داده است که مناطق دارای چشمه های آب معدنی و آب های گرم مناسب ترین فضا را برای توسعه جها نگردی سلامتی فراهم می سازد.خواص چشمه های معدنی ازدیرباز برای مردم بومی ساکندر اطراف این قبیل چشمه ها شناخته شده بوده است.شاید نخستین خسته ی راهی کهبا استحمام در جریان آب گرم،آسایش غیر قابل تصوری را لمس کرد و یا با نوشیدن از چشمه ای آرامش یافت را بتوان کاشف خواص آب های معدنی و گرم ،قلمداد کرد.به طوری که کارایی و سطح کارامدی آب های درمانی منوط به چهار عامل است:

1-خواص درمانی آب های گرم و معدنی موجود در منطقه

2-سهولت دسترسی به منطقه (راه،وسایل حمل و نقل و …)

3-کیفیت تاسیسات اقامتی و پذیرایی و خدمات آن ها

4-برنامه های سرگرم کننده جانبی (برنامه های تفریحی ،ورزشی ،فرهنگی و…)

ج)گردشگری غذایی:روش تهیه و پخت غذاهای محلی و سنتی،فلسفه تولید وقصه ها و ضرب المثل های مربوط به آنها به عنوان یک جاذبه فرهنگی غیر ملموس قلمداد می شود.برگزاری جشنواره های غذایی از جمله فعالیت هایی گردشگری غذایی محسوب می شود.(قادری،1383،25)

د)گردشگری آموزشی:این نوع گردشگری برای آشنایی با مواریث فرهنگی وهنری ،آداب و رسوم ،بنا ها وآثار تاریخی و با هدف های آموزشی ،تحقیقاتی وپژوهشی صورت می گیرد.

ه)گردشگری حمایتی:در این نوع گردشگری ،عمدتا هدف های اجتماعی،مردم شناسی ،جامعه شناسی و امثال آن مورد نظر است.دیدار دوستان،آشنایان و خویشاوندان نیز از نوع گردشگری اجتماعی به شمار می آیند،ولی در تعریف دیگری ازآن این استنباط می شود که گردشگری اجتماعی (حمایتی)نوعی از گردشگری است که با کمک دولت و سازمان های ذیصلاح انجام می شود و گردشگرانی را که خود به تنهایی قادر به تامین هزینه های مسافرت نیستند،مدد می رساند.در این نوع گردشگری هزینه های سفر عموما توسط اتحادیه های کارگری ،دولت،شرکت های حمل ونقل عمومی ،هتل ها یا انجمن ها تامین می گردد.این نوع گردشگری بسته به دوره ی زمانی که در آن واقع است ی کشور مورد نظر با نظام اقتصادی- اجتماعی خاص خود ،نوعع گردشگری اجتماعی نیز متفاوت می شود.این نوع خاص از گردشگری دارای مفهومی مانند بیمه های اجتماعی است.(یاوری گهر،1382،92)

و)گردشگری زیارتی و مذهبی: سفر زیارتی سفری است برای رسیدن به خود واقعی انسان،رسیدن به چیزی یا کسی یا چیزی که به ما کمک می کند معنای واقعی زنده بودن را متوجه شویم و در نهایت،مفهوم زندگی را درک کنیم.برای آن که بازدید از مکانی در معنای زیارت جای بگیرد باید به قصد پرهیزگاری ،زهد و تقوا انجام گیرد.زیاررت نیازمند تمایلی روحانی  است که نشانه ی اصلی آن،دریافت احساسات معنوی است.(محمدی،خسروی،1387،31)

ن)گردشگری به منظور دیدار از آشنایان و دوستان: این نوع گردشگری،به منظور دیدار و بازدید از آشنایان صورت می گیرد تا به این صورت کسانی که مدت ها دوستان و آشنایان خود را ندیده اند ،فرصتی یافته تا به دیدن آنها بروند.(قادری،1383،28)

ر) گردشگری شهری:محیط های شهری بخصوص شهرهای بزرگ ،هر چند دارای معضلاتی چون انواع آلودگی ها، ترافیک ،جرم و جنایت و غیره می باشند و مردم ر ا گریزان می سازند،ولی شهر های امروزی مظهر تمدن و فرهنگ و اداره جامعه هستند که خود از ویژگی های گردشگری به دور نیستند وبعضا  ارزشمند ترین منابع توریستی را در خود جای داده اند.برخی از این منابع عبارتند از:موز ه ها کاخ ها بنا های تاریخی فضا های تاریخی پار ک ها و چشم انداز ها هتل ها مراکز خرید و غیره که جذاب برای افرا بوده و آنها را به سویخود جذب می کند.(موحد،1381،64)

ز)گردشگری نوستالژیک:دیدار افراد از محل هایی که قبلا در آن ها به فعالیت اشتغال داشته اند.دیدار آمریکایی ها و ژپنی ها از اماکن که در طی جنگ جهانی دوم در آن جنگیده اند مثالی ازاین گونه گردشگری است.این نوع گردشگری دریک منطقه ممکن است برای مدت محدودی دارای اهمیت باشد.(سازمان جهانی جهانگردی،1379،49)

2-4-2   گردشگری اقتصادی:

شامل سفر هایی است که افراد برای شرکت در بازار های مکاره و نمایشگاه ها ی کالاو صنایع و یا سرکشی و یا بازدید از تاسیسات و کارخانه ها و نظایر آن می نماید.

2-4-3 گردشگری سیاسی:

مسافرت به منظورشرکت در اجلاس و مجامع بین المللی کنگره ها سمینار ها ی سیاسی جنبش های ملی و مذهبی مراسم ویژه سیاسی مانند تدفین رهبران و… (قهرمان،1386،35)

2-4-4  گردشگری ورزشی:

هر نوع مسافرتی که به منظور فعالیت های ورزشی باشد،گردشگری ورزشی نامیده می شود.مانند اسکی،پیاده روی،کوهپیمایی وامثال آن (رضوانی،1385،19)

2-4-5گردشگری طبیعی:

الف)اکوتوریسم:اکوتوریسم را نوعی گردشگری مسئولانه به نواحی طبیعی تلقی می کنند که همراه با حفاظت از طبیعت و افزایش رفاه مردم محلی می باشد.در حقیقت اکوتوریسم عبارت است از گردشگری با هدف،مشاهده و مطالعه ی طبیعت بکر،حیات وحش و فرهنگ ای مختلف و نیز رسیدن به آرامش در محیط طبیعی(اکبری ،بمانیان،1387،134)

ب)گردشگری ماجرا جویانه:یکی از انواع جهانگردی ی به سرعت در حال گسترش،جهانگردی با انگیزه ماجرا جویانه است که ب هجهانگردانی اشاره می شود که به جسمانی و شخصی خودشان را درگیر فعالیت های غالبا خطرناک می کنند.این فعالیت ها شامل شکار، پیاده روی در مناطق دور افتاده،کوهپیمایی وو قایق سواری در تند آب می باشد.از دیگر موارد در این زمینه پیمایش طولانی مدت مناطق  با بهره گرفتن از وسایل ابتدایی و معمولی می باشد.(عبدا… زاده ،1379،32)

ج)گردشگری ژئوتوریسم:در این نوع گردشگری،گردشگر به دنبال مشاهده جاذبه های زمین شناسی،ژئومرفولوژی و حتی موزه های معدنی کشور است.یعنی دراین نوع گردشگری ژئوتوریست ها به دنبال جاذبه ها و چشم انداز هایی هستند که ویژگی های ژئومرفولوژکی وزمین شناسی از جمله آنهاست.(مقصودی،نکوئی صدری،1386،62)

2-5 انگیزه سفر:

برای درک مسافر یا جهانگرد،الگو های متفاوتی برای انگیزه مسافرت ارائه شده است.هدف از این الگو ها این است که ب چنین پرسشی پاسخ داده شود:«چرا مردم به مسافرت می روند؟»یا به صورتی دقیق تر ،«چه عواملی موجب ایجاد انگیزه می شود که مردم به مسافرت شخصی بروند؟»تفکیک این دو پرسش از جهت این که چرا مردم به مسافرت می روند و این که چرا مردم به مکان های خاصی می رونداهمیت زیادی دارد. در پرسش نخست،مسئله درک روانی مسافر مطرح است،در حالی که در پرسش دوم باید به جنبه های جذابیت و کشش مقصد مسافر توجه کرد و بررسی نمود که این ویژگی ها چگونه می توانند نیزهایبلقوه مسافران را تامین کنند .برای تفکیک این دو عامل به رفتار مسافران وجهانگردان باید توجه نمود.مقصود از عوامل انگیزشی* نیروهایی است که در درون فرد ودر محتوای اجتماعی شخص موجب حرکت وی می شوند،در واقع اینها نیروهای انگیزشی هستند.برعکس عوامل جذب* عبارتند از ویژگی های یک مقصد که مسافر تصور می کند ،می تواند نباز های روحی خود را تامین کند و همین ویژگی ها او را بدان دیار می کشند.برای مثال ،حادثه جویی یا ایجاد هیجان می تواند عاملی انگیزشی به حساب آید.مقصد یا مکانی که مسافر به آنجا می رود دارای آب هاب نیلگون است و قایقرانی در آن شادی بخش است ولی نمی توان آن را عامل ایجاد کننده انگیزه در تغییر رفتار فرد دانست.اگر قرار باشد هر نوع فعالیتی یا هر ویژگی از مقصد مسافر را (یک دامنه دشت یا منظره زیبا )عامل ایجاد کننده انگیزه دانست،در آن صورت باید گفت که هر نوع فعالیتی می تواند نمایانگر ترکیبی از انگیزه ها باشد که در نتیجه مسافران برای ویژگی های خاصی از مقصد (به دلیل های مختلف)ارزشهای متفاوتی قائل شوند.بنابراین امکان دارد یک نفر، قایقرانی بر روی آب های نیلگون راعاملی بری تامین نیاز های حادثه جویی خود به حساب آورد،در حالی که دیگری آن را نوعی تمرین ورزش بداند و بارز اینکه نفر سوم،از نظر ارزش اجتماعی و کسب احترام شخص به آن نگاه کند.(وای.گی.1382،188)

2-6 گردشگری از نظر نوع مسافرت:

2-6-1مسافرت انفرادی و خانوادگی:

در این گونه سفرها که فرد یا افراد یک خانواده یا چند نفر از آشنایان وبستگان بر اساس توافق مسافرت می کنند ،برنامه مسافرت به میل و خواست همسفران تهیه می شود و بنا به توافق خودشان تغییر می کند.

2-6-2 مسافرت های جمعی:

معمولا پاره ای از بنگاه های مسافرتی ،ضمن فروش بلیط مسافرت،تور مسافرتی نیز برگزار می کنند.در مسافرت جمعی،افراد هیچ گونه اختیاری از نظر برنامه ریزی مسفرت ندارند،بلکه مسئولان بنگاه ها برای مسافرت برنامه ریزی می کنند.(محلاتی،1380،15)

2-7تئوری هایی درباره ی انگیزه سفر:

تئوری انگیزه مسافرت باید دارای ویژگی های زیر باشد:

– تلاش های پژوهشگر به صورتی منظم و سازماندهی شده باشد که آن تئوری بتواند به راحتی مطلب را برای افراد توجیه کند.

– برای تحقیقات عینی مناسب باشد.

– نیازهای کلی مسافران  و نه یک نیازخاص را مورد توجه قرار داده باشد.

– بتواند تغییرات پویای فردی و جامعه را ارائه دهد و بین نیاز های فردی و نیاز هایی که دیگران برای فرد تعیین می نماید توازن برقرار کند.(وای.گی،1382،190)

ویژگیهدف تئوریفایده تئوریآگاهی دهندهتوان سنجش انگیزشچند انگیزه در مقابل یک انگیزهپویایی در مقابل آنیانگیزه های درون گرا و برون گرا

پایان نامه

شرح
باید بتواند نیاز های کنونی را یکپارچه کند،نیاز ها را بشناسد وبرای پژوهش های آینده جهتی جدید تعیین نماید.
باید باب طبع پژوهشگران متخصص باشد،برای محتوی یابستر صنعت جهانگردی مفید واقع شود واز نظر بازار یاب ها و مصرف کنندگان ازاعتبار ویژه ای برخوردار باشد.
باید بتواند برای استفاده کنندگان بلقوه توضیح و توجیه لازم را ارائه دهد و در سطح جهانی کاربرد داشته باشد.
باید در پژوهش های تجربی کاربرد داشته باشد،و به گونه ایباشد که بتوان به راحتی آن را به پرسش ها و پاسخ ها تبدیل کرد و بدان وسیله اقدام به پژوهش و ارزیابی نمود.
باید به این نکته توجه کرد که احتمالا جهانگردان،به صورت همزمان در پی تامین چندین نیاز هستند.باید بتواند الگویی از نیازها ی جهانگردان ارائه کند و تنها به یک نیاز خاص توجه نکند.
باید به این واقعیت توجه کند که افراد و جامعه با گذشت زمان تغییراتی که پیوسته در صنعت جهانگردی رخ می دهند،توجه کند.
باید به این واقعیت توجه کند که پدیده ی درون گرایی و تامین هدف های شخصی موجب  انگیزه در افراد می شود و گاهی هم پدیده ی برون گرا یی و پاداش های اجتماعی موجب این انگیزه می شود.

جدول2-1 شرایط اصلی یک تئوری معقول درباره ی انگیزه های سفر